FORTITUDE GOLD

FORTITUDE GOLD

Monday, April 06, 2009

:: 一章词条 ::

Salam semua

:: Dis is one of Ma attempt posting in Chinese. Mana2 ader xbtul penggunaan ayat sila perbetulan ek. Mohon tunjuk ajar. Huhuh ::

第一只试造华语条。能不能我要试一试看怎样,很久了每练我的华文。会听会讲不入你可以写。多少个非华能聊天很好确造个学的章。这时候我要用所有的一切造个不是太好的条。从我开始离开小学的时候。到现在这一只(造个文章)。 如有词差希望可能改正我。因为我不好足够在这种语言(华语)。我开始学会中文从幼稚园。那时候是我己选要在华校读书。好够在这儿我的学语文经验。

当其他知道,我是个谁要进行评论和批评已经什么发生在我四方向,东南西北。永远也不关心。我是评论一些现实没有幻想。但是我明白接受他人的想法,例如硬盘的事。不管是么都好我们必须给他们一点时间最少能接受。

Yeah!! Aku boleh buat satu dua perenggan post in chines. Alhamdulillah. Walaupon vocab byk yang basic2 n xVOUGE. Aku akan cube akan datang. Ensyallah. Aku sayang bahasa cina. I luv Chinese.

No comments: